офіційний web-сайт КНП "Новосанжарська ЦЛ" Полтавської області

Реформи

На разі, Верховною Радою України, прийнято три основних закони, що регламентують реформування медичної галузі:

  1. Закон України 06.04.2017р. №2002-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»;
  2. Закон України від 14.11.2017р. №2206-VІІІ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»;
  3.  Закон України від 19.10.2017р. №2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Затверджені відповідні підзаконні документи:

-         16 постанов КМУ;

-         4 розпорядження КМУ;

-         13 наказів МОЗ.

Відповідно до законодавства держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

За рахунок держбюджету окремо здійснюватиметься фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

Оплата згідно з тарифом гарантована усім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення.

Для повноцінного існування ЦРЛ в умовах реформування медичної галузі проведена робота по зміні господарчо-правового статусу закладу з комунального  в комунальне некомерційне підприємство:

●  Рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Новосанжарської районної ради від 02.08.2018р. вирішено реорганізувати Новосанжарську ЦРЛ шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області»

● Рішенням двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 31.10.2018р. проведено зміну форми діяльності закладу: з 01.11.2018р. Новосанжарська ЦРЛ реорганізована в Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська Центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області».

● Затверджено статут підприємства, продовжено трудові відносини з  працівниками ЦРЛ та продовжений контракт з головним лікарем закладу про що зроблено відповідні записи в трудових книжках, визначено, що КНП «Новосанжарська ЦРЛ» є правонаступником майна, прав та обовʼязків Нвосаснжарської ЦРЛ.

● 31.10.2018р. проведено реєстраційну дію про внесення закладу до єдиного державного реєстру.

● 24.01.2019р. КНП «Новосанжарська ЦРЛ» отримала Ліцензію на медичну практику – наказ МОЗ №189 від 24.01.2019р.

05.07.2019 наказом МОЗ №1553 зареєстровано зміни в відомостях Ліцензії на медичну практику про припинення провадження господарської діяльності за адресою 39354, Полтавська обл., Новосанжарський район, с. Нехвороща, вул. Корчукова, 10.

● 15.01.2019р. КНП «Новосанжарська ЦРЛ» отримала на 5 років ліцензію на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

● Наказом №171 від 15.04.19р. Східної державної інспекції з ядерної та радіоактивної безпеки державного комітету ядерного регулювання України прийнято позитивне рішення щодо переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .